เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17.30 น.

ติดต่อสอบถามโทร : +662-886-7834 - 5

ภาษา :

Line ID Sales : @Siamintercorp

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับพอลิเมอร์ PEEK (PEEK 3D Printer) ยี่ห้อ Tractus รุ่น T850P
หมวดหมู่สินค้า: PEEK Series 3D Printers
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือ เครื่องพิมพ์พลาสติก 3 มิติ สำหรับพอลิเมอร์ PEEK (PEEK 3D Printer) สามารถพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดถึง 300 มิลลิเมตร ที่ความสูง 380 มิลลิเมตร สำหรับพลาสติกที่มีอุณหภูมิการหลอมเหลวสูงสุดถึง 450 องศาเซลเซียส

แท็ก:

19 เมษายน 2562

ผู้ชม 220 ผู้ชม

3D Printer Properties

Build volume (mm):                        
Printer dimensions (mm):
Including:
Technology:                                    
Print head:                                      
Max . travel speed:                          
XY resolution:
Z resolution:
Maximum layer thickness:
Build plate:
Build plate temperature:
Build plate heat up time:
Nozzle temperature:
Nozzle heat up time 
Supported materials: 
Filament diameter:
Out-of-filament sensor:

300 diameter x 380 height (405 center)
500 x 500 x 850
Heated Chamber (65ºC)
Fused Deposition Modeling (FDM)
Single
600 mm/s
0,01 mm (10 microns)
0,05 mm (50 microns)
1 mm (1000 microns)
Glass
175 degrees Celcius
105 seconds (to 100 degrees Celsius)
450 degrees Celsius
165 seconds (to 300 degrees Celsius)
All polymers excluding high temperature (>300°C)
1,75 mm
Yes
Power Requirements
Input/Output:
Connectivity: 
Touch screen: 
Software:
Casing:
Noise level:
Preferred room temperature:
Humidity level:
Environment cleanliness: 
24V/350Watt
LAN (RJ45)
On-printer control
Simplify3D (included)
Aluminium with Lexan
Low
15-25 degrees Celsius
30 – 50 %
Medium ‘‘office clean’’
หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ 3 มิติอุตสาหกรรม หน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์ 3 มิติอุตสาหกรรม

Fast printing speed

600 millimeters per second

When using a PEEK 3D printer, you will want to see your finished object as soon as possible. At Tractus3D we know this feeling all too well, which is why the travel speed of our industrial PEEK 3D printer goes up to 600 millimeter per second and the printing speed up to 200 mm/s. This means that an object of 100 gram can be finished in less than 1 hour. With this speed, your 3D designs will become reality in no time.

Incredible resolution

0,01 mm (10 microns)

When designing exquisite models for PEEK 3D printing, you want them to be as detailed as possible so that you can truly see the expertise put into it. With a resolution of 0,01 millimeter (10 microns) on the XY-axis and a resolution 0,05 millimeter (50 microns) on the Z-axis, our PEEK 3D printer can print even the finest details. When your objects do not require such detail, you can print at a lower resolution up to 1000 micron (1 mm).

Intiutive touchscreen interface

Large Full Color Display

The user-friendly 5 inch touchscreen enables you to easy operate the PEEK 3D printer. The modern and advanced interface has a lot of handy functionalities and you can conveniently choose which design you want to print. The touchscreen also gives you the ability to modify settings directly on the printer during printing, such as temperatures and speeds. It is possible to operate the PEEK 3D printer via other devices through an internet connection.

Closed chamber of an industrial 3d printer Bronze filament of an industrial 3d printer with filament detection

Examples of objects made with industrial 3D printing materials

Heated chamber

The enclosure preserves the heat of the PEEK 3D printer. The heated chamber of the T850P makes sure the temperature inside is at the required level, up to 65 degrees Celsius. Temperature fluctuations are kept to a minimum, including the risk of warping. As a result you are not limited in the 3D print materials you want to use.

Not tied to one supplier

Our PEEK 3D printer has an 'open filament system', offering you freedom of choice. This means you are free to choose your prefered filament (thermoplastic) supplier and not obligated to buy a particular brand. Print with over 20 different print materials, just make sure the filament is 1.75 millimeter in diameter.

High-performance

With the T650P and T850P you can print high-performance materials such as PEEK, PEI/ULTEM™ and Carbon PEEK (a high-quality polymer with metal properties). With excellent mechanical properties, resistance to thermal degradation and excellent strength, these filaments are perfect for professional and industrial use.

Heated printbed of an industrial 3D printer Print bed with low nozzle of an industrial 3D printer

Automatic build platform compensation

To ensure the first layer sticks to the build plate and has an even thickness, its important that the platform is ‘leveled’. With auto build platform calibration a sensor in the plate checks for any imperfections and automatically compensates it. The calibration is done in less than 50 seconds. This saves a lot of time compared to manually calibrating and increases the 3D print success rate.

Heated build platform

The heated build platform improves the adhesion of the first layers to the build plate. Each filament material requires a particular build platform temperature for optimal adhesion. A heated build platform reduces the risk of issues while printing. The temperature of the heated print bed goes up to 175 degrees Celsius (in 105 seconds to 100 degrees), enabling you to print with almost any material.

Glass build plate

The heated build platform has a glass plate. This surface allows you to use adhesives, for example glue sticks or hair spray. Prints will stick better to the build plate, improving the success rate of the first layers. When the print is finished you can easily remove the object and clean the glass plate, so it is ready for use next time you want to create something amazing.

Power button of an industrial 3D printer Decibel meter showing 28 decibels indicating a low noise level of an industrial 3D printer Filament holder of an industrial 3D printer

Ready to print

Less than 30 minutes

We understand you want to start using your new industrial 3D printer as fast as possible. All of our 3D printers are ‘ready to print’ and a starter kit is included. Just plug it in and, follow the steps of the manual and you will be ready to go.

Also a Simplify3D lifetime license is included for free. Smart 3D printing software to provide you the best results.

Light and silent

35 decibel (dB) 

We measure the noise level of our 3D printers regularly to make sure the sound level is as low as possible. We can assure you, operating at very low decibels, the printer fades into the background to provide you an undisturbed working environment. It's possible to work next to the 3D printer without being distracted. Our PEEK 3D printer weighs far less than most other printers. This makes it easy to move without having to take it apart.

No standstill

Out of filament detection

When your PEEK 3D printer runs out of filament, it will go in stand-by mode, in which the nozzle will move to the side. Once you have added new filament, the print will continue where it left off and finish your object.
Also in unforeseen circumstances, such as a power outage, you can continue your print from where it left off. This way we ensure a quick, foolproof PEEK 3D printing process and reduction of material waste.

Maintenance being done on an industrial 3D printer

Industrial 3D printer printhead hold by engineer Robust construction of an industrial 3D printer

Easy to maintain

As is possible with any machine, some parts of the large volume 3D printer can get worn over time. If this happens, you can simply buy a replacement which you can easily install yourself. If you require assistance, our skilled engineers are always ready to offer support.

Modulair build and upgradeable

With the modular build of our printers, new technologies can be added. Never work with an outdated Tractus3D printer, let our engineers update it to the latest standards (when new upgrades are available).

Robust construction

When you own a Tractus3D printer, you own a machine of superb quality. Made of aluminium with a lexan casing, our industrial 3D printers are robust and durable. The casing of these large format printers is even bulletproof.

Engine by shopup.com